Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

ULV är en kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola.
Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra terminers studier på heltid.
Övergripande information hittar du här: Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Utbildningen vänder sig till dig som har:
Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 (SAS 3)

Foreign teacher training (ULV)

ULV is a supplementary education for people with a foreign teacher or pre-school teacher degree. The aim is to increase the possibility of employment in Swedish school or preschool.
The education covers at most 120 higher education credits, which corresponds to four-term full-time studies.

The education is aimed at you who have:
At least a 2-year foreign graduate degree at post-secondary level
Swedish 3 / Swedish as Second Language 3 (SAS 3)

The education is given at / Utbildningen ges vid:

Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Malmö högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet
Örebro universitet