SWIRA – SWEDISH INDUSTRIAL ROBOT ASSOCIATION

SWIRA – Swedish Industrial Robot Association, är en branschförening som vill stimulera utveckling och användning av robotteknik.
SWIRA är också ett samlande forum för intressenter inom svensk robotik. Spridning och rätt användning av industrirobotar är nödvändigt för att behålla ekonomi och konkurrenskraft i den svenska industrin.
Föreningen vänder sig även till den växande marknaden av servicerobotar. Nya områden för robotar utanför industrin växer fort och starkt.