Sveriges Tandläkarförbundet – SACO

Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation, vars uppgift är att tillvarata och utveckla sina medlemmars professionella intressen. Det görs i nära samarbete med förbundets riksföreningar. Utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, oral hälsa, yrkesetik och kvalitet i tandvården är några av frågorna. En viktig uppgift är att representera de svenska tandläkarna internationellt.

Här hitttar du deras webbplats Sveriges Tandläkarförbundet – English

Tandläkarförbundet har ca 7 500 enskilda medlemmar och fyra medlemsorganisationer:
– Tandläkare – Egen Verksamhet,
– Tjänstetandläkarna, SOL
– Riksföreningen för tandläkare inom utbildning, forskning och specialisttandvård och
– Studerandeföreningen.

Sveriges Tandläkarförbund är en del av Saco. Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, samlar 650 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig för individ och samhälle.

Tagged with →