Sveriges Lantbruksuniversitet SLU / Swedish University of Agricultural Sciences

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna.

Verksamheten spänner från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, bioenergi och livsmedelsförsörjning. Samhällsplanering, hållbar utveckling av stad och land, samt globala frågor, som ett förändrat klimat, finns också på agendan.

SLU is a university with comprehensive knowledge of the sustainable use of biological natural resources, as well as of the environmental and life sciences.

Läs mer på SLUs egen webbplats – or in english

Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.
Tagged with →