Svensklärarföreningen (SLF) arbetar för svenskämnets helhet och ställning i skola och lärarutbildning. Föreningen stimulerar till ämnesdidaktisk forskning, fortbildning och debatt i frågor som rör undervisning och lärande i ämnet svenska.

SLF är till för alla som undervisar i och som är intresserade av svenskämnet. SLF grundades år 1912 och är Sveriges äldsta ämneslärarförening.

Länk till hemsidan

Tagged with →