Sveriges läkarförbund  – webb

Sveriges läkarförbund är läkarnas fack- och branschorganisation, med ca 48 500 anslutna läkare.

The Swedish Medical Association (SMA) – webb

The Swedish Medical Association is the union and professional organisation for doctors. Patient safety, the work environment, salaries, working hours, training and research are some of the issues that are of great importance for the organisation.

Become member here

Förbundet ger ut en medlemstidning som heter Läkartidningen – Länk till Läkartidningen
Läkartidningens nyhetsflöde >>

Läkarförbundet har 52 Specialitetsföreningar

Europeiska specialitetsföreningarna UEMS
Svensk Förening för Akutsjukvård – Swesem – Swedish Society of Emergency Medicine
Svensk Specialitetsförening för allergisjukdomar – Specialty Association-for-allergic diseases
Svensk Förening för Allmänmedicin – Swedish Society of Medicine
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård – Swedish Society for Anesthesia and Intensive Care
Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening – Swedish Occupational and Environmental Medical Association
Svensk Medicinsk Audiologisk Förening – Swedish Medical Audiological Society
Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri – Swedish Association for Child and Adolescent Psychiatry
Svensk Barnkirurgisk Förening – Swedish Children’s Surgery Association
Svenska Barnläkarföreningen – Swedish Pediatric Society
Svensk förening för Bild- och Funktionsmedicin – Swedish Society for Imaging and Functional Medicine
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi – Swedish Society for Dermatology and Venereology
Svenska Endokrinologföreningen – Endocrinology compound
Svensk Foniatrisk Förening – Swedish Foniatrisk Compound
Svensk förening för klinisk farmakologi – Swedish Society for Clinical Pharmacology
Svensk Förening för Klinisk Fysiologi – Swedish Society for Clinical Physiology
Svensk Gastroenterologisk Förening – Swedish Gastroenterological Association
Svensk geriatrisk förening – Swedish geriatric compound
Svensk Förening för Medicinsk Genetik – Swedish Society for Medical Genetics
Svensk Handkirurgisk Förening – Swedish Hand Surgery Association
Svensk förening för hematologi – Swedish Society of Hematology
Svenska Infektionsläkarföreningen – Infection Swedish Medical Society
Svensk Internmedicinsk Förening – Swedish Association for Internal Medicine
Svenska Kardiologföreningen – Swedish Society of Cardiology
Svensk Kirurgisk Förening – Swedish Surgical Society
Svensk förening för Kärlkirurgi – Swedish Society for Vascular Surgery
Svensk Lungmedicinsk Förening – Swedish Lung Medical Association
Föreningen för klinisk mikrobiologi – Association for Clinical Microbiology
Svensk Neurokirurgisk Förening – Swedish Neurosurgical Association
Svenska Neurologföreningen – Swedish Neurological Society
Svensk Njurmedicinsk Förening – Swedish Kidney Medical Association
Svensk Förening för Nuklearmedicin – Swedish Society for Nuclear Medicine
Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi – Swedish Society for Clinical Neurophysiology
Svensk Förening för Klinisk Nutrition – Swedish Society for Clinical Nutrition
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi – Swedish Society of Obstetrics and Gynecology
Svensk Onkologisk Förening – Swedish Oncology Compound
Svensk Ortopedisk Förening – Swedish Orthopaedic Association
Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi – Swedish Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery
Svensk Förening för Palliativ Medicin – Swedish Association for Palliative Medicine
Svensk Förening för Patologi – Swedish Society for Pathology
Svensk Plastikkirurgisk Förening – Swedish Plastic Surgery Association
Svenska Psykiatriska Föreningen – Swedish Psychiatric Association
Svenska föreningen för medicinsk Radiologi – Swedish Society for Radiology
Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin – Swedish Association of Rehabilitation Medicine
Svensk Reumatologisk Förening – Swedish Rheumatology Compound
Svenska Rättspsykiatriska föreningen – Swedish Forensic Psychiatric Association
Svenska skolläkarföreningen – Swedish school Medical Association
Svenska Smärtläkarföreningen – Swedish Pain Medical Society
Svensk Socialmedicinsk Förening – Swedish Social Medical Association
Svensk Thoraxkirurgisk förening – Swedish Thoracic Surgery Association
Svensk förening för transfusionsmedicin – Swedish Society for Transfusion Medicine
Svensk Urologisk Förening – Swedish Urological Association
Sveriges Ögonläkarförening – Swedish Ophthalmological Society

Tagged with →