Svenska Förening för Odontologisk Radiologi

Hemsidan för: Svenska Förening för Odontologisk Radiologi

Svensk Förening för Odontologisk Radiologi har till uppgift att främja:
– forskning
– undervisning
– klinisk verksamhet inom ämnesområdet odontologisk radiologi.

Externa branschlänkar:
Svensk Radiologi
Röntgenveckan
European Academy of DentoMaxillofacial Radiology EADMFR
The International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology IADMFR
Japanese Society for Oral and Maxillofacial Radiology
British Society of Dental and Maxillofacial Radiology
American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology
Korean Academy of Oral and Maxillofacial Radiology
Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi NFKAR