Svenska Apoteksföreningen / Swedish Pharmacy Association

Sveriges Apoteksförening företräder en majoritet av alla apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.
The Swedish Pharmacy Association is the trade association for pharmacy operators and currently has 11 member companies representing nearly 100 percent of the pharmacy market in Sweden.

Länk till föreningens webbplats