Svensk Förening för Oral Protetik

Föreningen har till syfte att behandla frågor som berör specialiteten oral protetik – tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen – främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet – representera specialiteten vid kontakt med myndigheter och – andra organisationer – samarbeta med andra specialistföreningar. Föreningen har idag ca 300 medlemmar var av 174 är specialister i oral protetik.

Hemsida för: Svensk Förening för Oral Protetik