Svemin representerar ca 40 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik.
Svemins uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Vi bevakar branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU.

Webbsida: SveMin

Svemin is an industry association of mines, mineral and metal producers. Joining Svemin is suitable for companies with operations in Sweden within exploration, mining and related activities as suppliers of technology.
About 40 companies are members of Svemin. Number of employees in the companies are about 13.000.

Website: SveMin

Tagged with →