Skolverket

Hemsida till: SkolverketIn English

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Kontakt:
Skolverket
106 20 Stockholm
Fleminggatan 14
Tel:08-527 332 00

Tagged with →