LISA – Riksförbundet för lärare i svenska som andraspråk

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (LiSA) bildades 1989 och har tre lokalföreningar.

Förbundets medlemmar finns och behövs i förskola, grundskola, gymnasieskola, inom vuxenutbildning och på högskola/universitet.Förbundets tidning LiSetten är ett språkrör för forskning och pedagogik. Den ger en inblick i det dagliga arbetet med svenska som andraspråk, modersmålet och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling.

Länk till hemsidan

Flöde: 

Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.

 

Tagged with →