Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Polisförbundet ingår i TCO, vilket är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer och har till uppgift att tillvarata tjänstemannagruppernas gemensamma ekonomiska och sociala intressen.

Hemsidan till Polisförbundet /

The Swedish Police Union organises more than 96 percent of all active duty police officers in Sweden. The issues we work with include work environment, training, education and skills enhancement. We continually lobby decision-makers and politicians concerning matters of vital interest to our members.

Homepage for The Swedish Police Union

Nyhter / News

Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.
Tagged with →