Website: Nya invånare – förändrat sjukvårdspanorama

Symposium 26 sept 2017
Inledning Docent Monica Löfvander, Region Västmanland
Psykisk ohälsa hos nyanlända Med Dr Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting.
Diabetes och migration Senior professor Per Wändell, Karolinska institutet
Östafrikansk medicin – en utmaning för svensk vård? Tandläkare och Med Dr Jir Barzangi, Folktandvården Västmanland
Migration och hälsa – en process Docent Marina Taloyan, Karolinska institutet
Hälsa hos nyanlända migranter Docent Monica Löfvander, Region Västmanland

 

 

Tagged with →