Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. För att vara medlem i Naturvetarna ska du vara student eller ha läst minst tre år på universitet och högskola inom naturvetenskap.

Länk till Naturvetarnas hemsida här – or in english

Naturvetarna vänder sig främst till personer med utbildningar såsom exempelvis biologi, biomedicin, it, fysik, geovetenskap, kemi, laboratorievetenskap, matematik, miljö, nutrition, jord, skog, och trädgård som naturvetenskapliga. Även du som har annan högre utbildning, men som är verksam inom något av dessa områden, kan bli medlem.

Agronom, arbetsmiljöingenjör, biolog, biomedicinare, biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker, datavetare, dietist, djursjukskötare, fysiker, geovetare, hippolog, hortonom, hydrolog, jägmästare, kemist, landskapsingenjör, lantmästare, matematiker, statistiker, meteorolog, miljövetare, naturgeograf, nutritionist, oceanograf, sjukhusfysiker, skogsmästare, toxikolog, trädgårdsingenjör

Nyhetsflöde:

Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.