Nacka stadsutveckling – 0https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/ – byggplanerStrategisk stadsutveckling

Översiktsplan

Projekt: Mötesplats Nacka
Generalkonsult – ÅF – nyhet

Nya tunnelbanan – webbHandlingar och protokoll

FAKTA:

Vem gör vad i planprocessen? – arbetsfördelning mellan kommun och byggherre – examensarbete från KTH

PBL – kunskapsbanken Boverket – Detaljplanering – Detaljplaneprocessen/PBL – Boverket

EVENT:

branschorganisationerna: – Nordic Council of Shopping Centers – Svenska Stadskärnor – Sveriges Centrumutvecklare

Sweden urban arena
Nordic Council of Shopping Centers

Publikation:

Svenska stadskärnors BID-modell

 

Tagged with →