Medicintekniskt nätverk
Nätverkets syfte är att vara en mötesplats för medicintekniska ingenjörer. Inom nätverket finner du en givande och utvecklande yrkesgemenskap genom möten med kolleger och olika grupper inom den medicintekniska branschen.
Länk till hemsida

Kontakt:
Rokhosh Evindar, samordnare
Toiwo Armus, samordnare
Peter Franke, samordnare