Mariningenjörföreningen – MIngF
Föreningen skall genom medlemmarnas aktiva arbete skapa goda förutsättningar för medlemmarnas professionella och sociala sammanhållning.

Föreningen vänder sig till aktiva, förtidsavgången eller pensionerad mariningenjör, yrkesofficer inom marinen med motsvarande teknisk inriktning, aspirant som antagits till mariningenjörsutbildning, samt annan ingenjör med ett uttalat intresse för föreningens verksamhet.

Länk till hemsida