Lunds Tekniska Högskola

Hemsidan för: Lunds Tekniska Högskola

Forskningsportaler:

Utbildningar:
Bioteknik, 300 hp
Datateknik, 300 hp
Ekosystemteknik, 300 hp
Elektroteknik, 300 hp
Industriell ekonomi, 300 hp
Informations- och kommunikationsteknik, 300 hp
Kemiteknik, 300 hp
Lantmäteri, 300 hp
Maskinteknik, 300 hp
Maskinteknik – teknisk design, 300 hp
Medicin och teknik, 300 hp
Riskhantering (avslutande civilingenjörsprogram)
Teknisk fysik, 300 hp
Teknisk matematik, 300 hp
Teknisk nanovetenskap, 300 hp
Väg- och vattenbyggnad, 300 hp
Kinainriktningen

Arkitektutbildning, 300 hp
Brandingenjörsutbildning, 210 hp
Kandidatutbildning i industridesign, 180 hp
Masterutbildning i industridesign, 120 hp

Byggteknik – järnvägsteknik, 180 hp
Byggteknik – väg- och trafikteknik, 180 hp
Byggteknik med arkitektur, 180 hp
Datateknik, 180 hp
Elektroteknik med automationsteknik, 180 hp

Tekniskt basår
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

Kontakt:
Lunds Tekniska Högskola
Box 118, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 72 00

Tagged with →