Livsmedelsagronomföreningen

Livsmedelsagronom.se är en förening för att öka kontakterna mellan Livsmedelsagronomer – studerande som färdigutbildade – med en hemsida och ett antal aktiviteter under året. Syftet är att man ska kunna utnyttja kompetensen som finns hos oss Livsmedelsagronomer och att även kunna utnyttja varandras specialkunskaper.

Länk till hemsidan för Livsmedelsagronomföreningen

Bra branschlänkar här

 

Tagged with →