Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är förbundet ett av de största inom Saco.

Förbundet är rikstäckande med över 300 kommunföreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm.

The National Union of Teachers in Sweden – Lärarnas Riksförbund (The National Union of Teachers in Sweden) is the only trade union in Sweden exclusively for qualified teachers, study advisors and vocational guidance offi­cers. With our 85,000 members, we are one of the largest unions within the Swedish Confe­deration of Professional Associations (Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco).

För dig som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare har vi en studerandeförening som finns representerad på alla studieorter.

Länk till hemsidan

Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.
Tagged with →