Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är förbundet ett av de största inom Saco.

Förbundet är rikstäckande med över 300 kommunföreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm.

The National Union of Teachers in Sweden – Lärarnas Riksförbund (The National Union of Teachers in Sweden) is the only trade union in Sweden exclusively for qualified teachers, study advisors and vocational guidance offi­cers. With our 85,000 members, we are one of the largest unions within the Swedish Confe­deration of Professional Associations (Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco).

För dig som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare har vi en studerandeförening som finns representerad på alla studieorter.

Länk till hemsidan

Tagged with →