Läkemedelskongressen –  är Apotekarsocietetens årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom områdena forskning och utveckling, tillverkning och handel samt användning och patientsäkerhet.

Länk till Läkemedelskongressens hemsida

 

Tagged with →