Lagen.nu är en privat volontär webbsida som samlar information om innehållet i gällande svensk rätt, och att presentera denna på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt. Tjänsten innehåller alla lagar och andra författningar som ingår i Svensk författningssamling (SFS), och många vägledande domstolsavgöranden, inklusive samtliga HD-avgöranden som publicerats i NJA sedan 1981. För de viktigaste lagarna finns dessutom kommentarer som förklarar och exemplifierar reglerna i paragraferna.

Länk till webbsidan för lagen.nu

Lagen.nu is a non-profit, volunteer-run web site which provides access to legal information concerning the swedish legal system. It contains all statutes published in the main collection of statutory law, SFS (Svensk Författningssamling), as well as an archive of case law from the swedish supreme court, the supreme administrative court, and a number of special courts. It also contains commentary on a number of the most important statutes, as well as important legal terms. These commentaries are written by law students and practicing lawyers.

Tagged with →