Kvinnliga nätverk för ingenjörer

Länk till förteckningen och kontaktuppgifter via Sveriges Ingenjörer –  kvinnliga nätverk för ingenjörer

Dalarna: DARLING
Gävleborg: QVIX
Halland: NIQE
Jämtland: ZPIRA
Jönköping: AQUA, SCIENTA, Kvinnligt nätverk Värnamo
Norrbotten: KRAKA
Skaraborg: NÄTVERKET KVINNLIGA INGENJÖRER OCH CIVILEKONOMER I SKARABORG
Skåne: ATHENA, LUNDA1, MINERVA, RAOL, SY(D) Syföreningen
Stockholm: ALLA, ATHENA STOCKHOLM, BÄNGT, HEDERA HELIX, NÄTSTRUMPAN, PASSAGEN, Q-RAGE, Q-RAGE NEW 1
Stockholm/Västerås: JÄRNKONTAKT – kvinnliga ingenjörer i järnvägsbranschen
Sydost((Kalmar, Blekinge och Kronoberg): KAPPA, TECH ESS, CALMARE CIVIL
Södermanland: NONA
Uppsala: CIVILJORNA
Västerbotten: KEINU Vilande nätverk.
Västernorrland: INGENJÖRER/CIVILEKONOMER I SUNDSVALL
Västmanland: AROSIA, Västerås KvinnLiga, STJÄRNKRAFT
Väst (Västra Götalands län): ATALANTA, HILDA, TARANTELLA
Örebro: CECILIA, NOVA, BLANKA
Östergötland: LISS, PEQING, TINDRA