Arkitektur och samhällsbyggnad – KTH

Hemsidan till: Arkitektur och samhällsbyggnad – KTH

Arkitektutbildning 300 hp

Byggproduktion 120 hp

Byggteknik och design 180 hp

Fastighet och finans 180 hp

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp

Samhällsbyggnad 300 hp