journalist1

Fackförbund/Arbetstagarorganisation – Här hittar du aktörer kopplat till dig som arbetstagare i journalistyrket Journalistförbundetenglish

Utbildningsaktörer – Här hittar du de lärosäten som utbildar journalister
Stockholms Universitet – utb
Göteborgs Universitet – utb
Lunds Universitet – utb
Södertörns Högskola – utb
Folkhögskolor – lista

Institutioner/organisationer – Här hittar du övriga aktörer och institutioner kopplade till journalistyrket
Nordicom
Global Investigative Journalism Network
Institutet för Fortbildning av Journalister – Fojo

Event – Här hittar du olika mässor och event för dig som är journalist
Gräv – Grävseminariet

Arbetsmarknadsprojekt och särskilda insatser – Här hittar du olika insatser för att akademiker i jobb

Media – Här hittar du tidningar och annan media med koppling till journalistyrket
Journalisten
Medievärlden
Resumé
Dagens Media

Journalistforskning – blogg


Nyhetsflöden – 
– Tidningen Journalisten
Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.


Nyhetsflöde – 
– Global Investigative Journalism Network
Tagged with →