Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet och strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner. Dessutom är vi en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt.

Webbsida: Jernkontoret

Jernkontoret is the Swedish steel producers’ association. We safeguards the steel industry’s interests through working for the best possible preconditions for operations in Sweden. We wish to be recognised as a pillar of credibility and a discussion partner with specialist expertise.

Website: Jernkontoret

Tagged with →