International Police Association är en oberoende organisation för medlemmar inom polisorganisationer världen runt, antingen i aktiv tjänst eller pensionerade och utan hänsyn till kön, ras, hudfärg, språk eller religion.
Målet för IPA är att skapa möjligheter till utbyte och kontakter med kolleger på en internationell, nationell eller lokal nivå. IPA har aldrig och kommer aldrig att blanda sig i politiska frågor. IPA ansluter sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948.

Hemsidan till IPA Sweden

 

Tagged with →