Institutionen för odontologi, Umeå universitet

Hemsidan: Institutionen för odontologi

Institutionen bedriver grundutbildning, vidareutbildning,forskning och forskarutbildning inom odontologi.

Institutionen utbildar tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Den kliniska träningen i grundutbildningen sker i samverkan med Västerbottens läns landsting.

Samverkan är avgörande för spridningen av kunskap och idéer.
Formerna för vår samverkan är kopplad till forskning, utbildning och tandvård.

Forskningen vid institutionen berör 13 ämnesområden inom det odontologiska kunskapsområdet.

På institutionen ger utbildningarna:
Tandhygienistprogrammet
Tandläkarprogrammet
Tandteknikerprogrammet

Institutionen ger även utbildningsprogram för specialiteterna pedodonti, ortodonti, parodontologi, käkkirurgi, endodonti, oral protetik, oral diagnostisk radiologi och bettfysiologi.

tel: 090-785 60 00 (växel)
e-post: info@odont.umu.se