Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet

Hemsida: Institutionen för odontologi

På institutionen ger utbildningarna:
– Tandhygienistprogrammet
– Tandläkarprogrammet
– Tandteknikerprogrammet
– Efterutbildning
– Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

tel: 031-786 35 98 (studievägledning)
e-post: fereshteh.erfan@sahlgrenska.gu.se (studievägledning)