Ingenjörer för miljön – IfM
Föreningen bildades 1992 på initiativ av Det Naturliga Steget med stöd av Ingenjörssamfundet och dåvarande CivilingenjörsFörbundet, nu Sveriges Ingenjörer.

Grundidén inom föreningen är att skapa en gemensam uppfattning, konsensus, om hur miljöproblemen ser ut, vad som orsakar dem och hur vi kan lösa dem.

Ingenjörer för Miljön (IfM) är en ideell förening med medlemmar från många olika delar av det svenska samhället såsom ingenjörer inom näringsliv och offentlig verksamhet samt forskare, lärare och studerande vid universitet och högskolor. Föreningen verkar genom medlemmarna i sina lokalföreningar med stöd av sin styrelse.

Länk till hemsidan

 

Tagged with →