Ingenjor 3

Ingenjör i Sverige fodrar en utbildning på högskola eller universitet

Fackförbund/Arbetstagarorganisation – Här hittar du aktörer kopplat till dig som arbetstagare i ingenjörsyrket

Utbildningsaktörer – Här hittar du de lärosäten med utbildningar, som utbildar och examinerar ingenjörer

Institutioner/organisationer – Här hittar du övriga aktörer och institutioner kopplade till ingenjörsyrket

  Föreningar – Här hittar du olika föreningar och sällskap med koppling till ingenjörsyrket

  Event – Här hittar du olika mässor och event för dig som är ingenjör

  Arbetsmarknadsprojekt och särskilda insatser – Här hittar du olika insatser för att akademiker i jobb

   Media – Här hittar du tidningar och annan media med koppling till ingenjörsyrket


   Tagged with →