Hur ser dina yrkeskopplingar till Sverige ut idag?
Om du har en akademisk utbildning så har du troligtvis ett antal personer i Sverige med samma akademiska bakgrund som du.
Och när du väl börjar nysta, så kommer du se att flera av dessa har kopplingar till det akademiska nätverk du själv kommer ifrån.
När det gäller dina språkkunskaper så räcker ofta branschengelskan långt i Sverige. Om du inte pratar engelska så får du utgå från de språkkunskaper du har till att börja med.
Gör så här:

1. Kartlägg din bransch därifrån du kommer!
En god början till att skapa sig ett eget branschnätverk, är att utgå från det nätverk du redan har därifrån du kommer.
Rita upp en karta över vilka kontakter, nätverk, akademiska institutioner och aktörer som tillhör ditt akademiska område därifrån du kommer. Och det spelar ingen roll ifall dessa aktörer inte finns kvar idag, frågan är bara hur det såg ut när just du var verksam.

2. Verifiera branschen internationellt!
Därefter kollar du upp vilka internationella aktörer, program och mässor som finns inom ditt område.

3. Hitta din bransch internationella kopplingar och samarbeten!
Hur ser, eller såg din bransch internationella kopplingar och samarbeten ut? Vilka kontakter och utbyte fanns då du var verksam? Om det går att hitta dessa kontaktvägar, så är detta en väg för att sedan hitta motsvarande kopplingar till Sverige och de branschkollegor du har här. Lyckas du hitta en koppling hela vägen, så har ni redan från början en tydlig gemensam nämnare i en kommande kontakt.

4. Hitta din svenska motsvarighet i branschen!
Nästa steg blir att hitta vilka svenska aktörer som på ett eller annat sätt samarbetat med aktörerna i punkt 2.

5. Hitta kopplingarna mellan branschen här, och branschen därifrån du kommer!
Nu gäller det att fundera ut när, var och hur som svenska aktörer och motsvarande aktörer från ditt ursprungsland, samarbetat, eller haft gemensamma intressen.

6. Verifiera kunskapsläget i branschen idag?
När du hittat de gemensamma nämnarna för din akademiska bransch mellan Sverige och ditt hemland, så är det bara att börja läsa in sig på samarbetet och den kunskap som är grunden för samarbete

7. Dagsformen i din svenska bransch!
Se sedan till att du läser in dig på var i denna fråga som branschen internationellt, och i Sverige står i dessa frågor idag. Vad är det som är gångbart? Vad befinner sig forskningen och vilka frågor driver man. Och vilka utmaningar ser man?

8. Vilka branschfrågor är aktuella just nu?
Se till att du hittar en frågeställning i ämnet som du behärskar, och som samtidigt ligger nära där de svenska aktörerna befinner sig.

9. Hitta dina kontaktpersoner!
Nu är du rustad för att börja söka kontakt med dina branschfränder. Hitta 10 aktörer och leta upp en lämplig kontaktperson som du tycker aktiva inom de område du är fokuserad på.

10. Hur du tar första kontakten!
Skicka ett kort mail till var och en av dessa personer, där du berätta kort om dig själv och din koppling till ert gemensamma akademiska område.
Lägg med några frågor i ämnet samt eventuellt en fråga om att ses för att diskutera närmare. Fråga gärna efter tips på bra fackmässor, media, aktörer och forskningsevent här i Sverige.

 Det viktigaste i detta är nu inte att ni måste träffas. Det absolut viktigaste är att du nu etablerat en kontakt med en av alla branschkollegor du har i Sverige.

Nu har du koll på kunskapsläget i branschen, samt vilka dina kollegor och branschaktörer är.

Exempel 1: En barnläkare, med specialisering på allergier, hittar en internationell koppling då man i hemlandet, under flera år deltagit i ett forkningsutbytesprojekt i FN’s regi. I projektet deltog flera framstående läkarteam, varav ett av dessa kom från Sverige. Och det spelar ingen roll om barnläkaren i detta fallet själv deltog i detta projekt eller inte.
I detta fall gäller det för barnläkaren att ta reda på fakta om projektet och de arbete som bedrevs där. Hur såg hemlandets arbete och prioriteringar ut i sitt projektdeltagande? Hur såg det motsvarande svenska deltagandet ut? Vilka personer från hemlandet och från Sverige, medverkade i projektet? Hur såg dessa personers insats i projektet ut? Hur ser dessa personers motsvarande engagemang i frågan, ut idag?
I stort sätt all denna information kan du hitta på nätet.
Målet för denna barnläkare, är sedan att kontakta några av dessa svenska kollegor som deltog i projektet, för att med FN-projektet som anledning, ta en diskussion på temat ”Barn och allergier”. Hur ser/såg det ut i hemlandet? Hur ser motsvarande ut i Sverige? Hur gick det med resultatet av projektet? Hur ser framtida utmaningar ut på området? 

 

Exempel 2: En ekonom med specialisering på marknadsföring och försäljning inom verkstadsindustri, hittar en internationell då den främsta konkurrenten i hemlandet, faktiskt finns representerad på flera ställen i Europa. Genom att verifiera företagets expansionsplaner och affärsstrategier, kan sedan en kontakt tas med företagets närmsta konkurrent i Sverige.

 

Lycka till!
Tagged with →