Hilda – är ett nätverk för kvinnliga jurister – Sveriges Advokatsamfund

Kvinnor är i majoritet på juristutbildningarna. De har de bästa betygen, och de är hälften eller fler av de jurister som anställs vid advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten. Men de finns sällan i toppen som chefer. Det vill nätverket Hilda förändra.

Länk till webbplatsen för Hilda

 

Tagged with →