GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

Website GEORANGE

GEORANGE is a coordinating association with the main task of broadening the view of society and business development in the mining and mineral industry as well as creating the conditions for the development of new and existing companies.

Website GEORANGE

Tagged with →