Geografilärarnas Riksförening
Geografilärarnas Riksförening har till syfte att verka för att tillvarata och utveckla intresset för geografisk kunskap i samhället: Föreningen vill ock­så främja en levande geografi­undervisning inom det svenska utbildningsväsendet.

Föreningen söker kontakt med lärare inom det geografiska ämnesområdet i grund- och gymnasieskolan, i folkhögskolan, vid uni­versitet och högskolor. Föreningen vill även nå studenter och forskare vid de olika geografiska institutionerna liksom de tjänste­män inom organisationer och förvaltning som sysslar med utbildningsfrågor och planering.

Länk till hemsidan