Föreningen Skogen är en ideell och obunden medlemsorganisation med ca 8000 medlemmar. Många av oss är skogsägare eller arbetar på andra sätt med skogsbruk eller skogens produkter.
Föreningen Skogens medlemmar vill utveckla skogen. Såväl alla ekonomiska värden som miljövärden och upplevelser. Målet är att skogens alla möjligheter ska tas tillvara bättre än i dag.

Länk till webbsidan för Föreningen Skogen

Nyhetsflöde:

Tagged with →