Föreningen Lärare i Samhällskunskap – FLS
FLS är en fristående ämneslärarförening för lärare i samhällskunskap. FLS arbetar för samhällskunskapen i samhällets intresse! Vi bevakar frågor som är betydelsefulla för ämnet och för oss som undervisar i det. FLS vill också vara en samlande kraft för samhällskunskapslärarkollegiet – här ska du kunna finna inspiration, få erbjudanden om fortbildning, läsa nyheter, ta del av intressant forskning och få ett och annat tips om stoff och material till undervisningen.

Länk till hemsidan

Tagged with →