Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer

Hemsida för: Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer

Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer förkortad FGL är en branschorganisation som arbetar för att patienten skall få samma höga kvalitet och säkerhet på sina läkemedel till ett lägre pris.