Farmacevter utan Gränser Sverige är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkostländer. Föreningen startades år 2001, som svensk nationell organisation i internationella nätverket Pharmaciens Sans Frontiers Comité International (PSF-CI). Det finns idag ett flertal nationella PSF/PwB-organisationer i världen.

Pharmacists without Borders Sweden is a nonprofit non-governmental organization that works towards improved distribution and use of medicines in low income countries. The Swedish association was founded in 2001, part of international network Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSF-CI) which has sister organisations in several countries.
Our activities involve both domestic and international campaigns and projects.

Länk till Farmacevter utan Gränser´s webbplats

Tagged with →