Farmaceut 1

Fackförbund/Arbetstagarorganisation – Här hittar du aktörer kopplat till dig som arbetstagare i farmaceutyrket

Utbildningsaktörer – Här hittar du Sveriges farmaceututbildningar:

Receptarieutbildningen (3 år) vid:
Uppsala universitetengpro
Göteborgs Universitetengpro
Linnéuniversitetet i Kalmar. – eng – utb

Receptarieutbildningen på distans:

Umeå universitetengutb
Linnéuniversitetet i Kalmar. – eng – utb

Apotekarutbildningen (4,5 år) vid:
Uppsala universitetengpro
Umeå universiteteng pro
Göteborgs Universitetengpro

Institutioner/organisationer – Här hittar du övriga aktörer och institutioner kopplade till farmaceutyrket

Föreningar – Här hittar du olika föreningar och sällskap med koppling till farmaceutyrket

Event – Här hittar du olika mässor och event för dig som är farmaceut

Arbetsmarknadsprojekt och särskilda insatser – Här hittar du olika insatser för att akademiker i jobb

    Media – Här hittar du tidningar och annan media med koppling till farmaceutyrket


    Nyhetsflöde – Läkemedelsmarknaden


    Tagged with →