Fakulteten för teknik och samhälle – Malmö Högskola

Hemsidan för: Fakulteten för teknik och samhälle – Malmö Högskola

Kandidat
Datavetenskap och applikationsutveckling
Informationsarkitekt
IT och ekonomi
Medieproduktion och processdesign
Produktionsledare: Media
Spelutveckling
Systemutvecklare

Högskoleingenjör
Byggingenjör
Datateknik och Mobil IT
Maskin- och materialteknik
Produktutveckling och design

Magister/Master
Computer Science
Strategic Media Development

Förutbildning
Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Fristående kurser
Fristående kurser i datavetenskap
Fristående kurser i medieteknik och produktutveckling

Kontakt:
Tel: +46 40 665 70 00
Malmö högskola
205 06 Malmö