Extrakt är en webbtidning som vänder sig till dig som vill vara uppdaterad på forskningsfronten, men tidningen kan läsas och förstås av alla med intresse för hållbarhetsfrågor.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används. Vårt mål är att synliggöra den forskning och de utmaningar som finns samt väcka intresse, engagemang och debatt kring frågorna.

Länk till webbsidan för Extrakt

Flöde:

Tagged with →