Chalmers – Göteborg

Hemsidan till Chalmers

Utbildningar
Affärsutveckling och entreprenörskap
Arkitektur
Arkitektur och teknik
Automation och mekatronik
Bioteknik
Datateknik
Design och produktutveckling
Ekonomi och produktionsteknik
Elektroteknik
Industriell ekonomi
Informationsteknik
Kemiteknik
Kemiteknik med fysik
Maskinteknik
Mekatronik
Samhällsbyggnadsteknik
Sjöbefäl
Sjöfart och logistik
Sjöingenjör
Sjökapten
Teknisk design
Teknisk fysik
Teknisk matematik

Kontakt:
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
TELEFON: 031-772 10 00