Brottsförebyggande rådet – Brå  – är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. –

Hemsidan till BRÅ

The Swedish National Council for Crime Prevention – BRÅ – an agency under the Ministry of Justice – is a centre for research and development within the judicial system. Brå primarily works to reduce crime and improve levels of safety in society by producing data and disseminating knowledge on crime and crime prevention work.

Homepage to BRÅ

 

Tagged with →