Biologilärarnas Förening – En ideell, politiskt obunden kamrat/ämnesförening, som grundades 1933 och har omkring 800 medlemmar.
Mål: Att främja god undervisning i biologi på alla nivåer i skolan, skapa kontakter mellan lärare och öka kunskapen om biologi i samhället.

Länk till hemsidan

Tagged with →