Agronomförbundet

 Agronomförbundet är sammanslutning av agronomer inom Naturvetarna. Agronomförbundet är ditt kontaktnät inom agronomkåren och arbetar för att marknadsföra agronomer. Agronomförbundet arbetar för att agronomutbildningen ska hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen. Agronomförbundet representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa.

Länk till hemsidan

 

Tagged with →