Agronom 1

Agronom är en akademisk examenstitel inom agronomi (lantbruksvetenskap) som i Sverige kan erhållas för den som studerat på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)Agronomyrket kan sägas ha ett antal olika inriktningar: ekonomi, husdjur, landsbygdsutveckling, livsmedel och mark/växt.

Agronomist is a graduate title in agronomy (agricultural science) that in Sweden can be obtained for those who studied at Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)Agronomist profession can be said to have a number of different areas: economy, pets, rural development, food and soil/plant.

Fackförbund/Arbetstagarorganisation – Här hittar du aktörer kopplat till dig som arbetstagare i agronomyrket

Utbildningsaktörer – Här hittar du utbildningarna som examinerar till agronomLäs här – Att studera till agronom

Institutioner/organisationer – Här hittar du övriga aktörer och institutioner kopplade till agronomyrket

Föreningar – Här hittar du olika föreningar och sällskap med koppling till agronomyrket

Event – Här hittar du olika mässor och event för dig som är agronomHär hittar du en mässförteckning

Arbetsmarknadsprojekt och särskilda insatser – Här hittar du olika insatser för att akademiker i jobb

    Media – Här hittar du tidningar och annan media med koppling till agronomyrket


    Nyhetsflöde – SLU – Sveriges Lantbruks Universitet

    Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.
    Tagged with →